ชุดเครื่องเล่นสนาม > โครงสร้างไม้

GW001-W ชุด TWIN TOWER

กว้าง 530 ซม.ยาว 740 ซม.สูง 320ซม.

GW002-W ชุด AMAZING TOWER

กว้าง 820 ซม.ยาว 1270 ซม.สูง 320ซม.

GW003-W ชุด ADVENTURE TOWER

กว้าง 860 ซม.ยาว 1580 ซม.สูง 320ซม.

GW008-W ชุดอุโมงค์โค้ง

กว้าง 57 ซม.ยาว 500 ซม.สูง 210ซม.

GW010-W ชุดอุโมงค์ตรง

กว้าง 57 ซม.ยาว 500 ซม.สูง 210ซม.

GW011-W ชุดสไลด์ตรง

กว้าง 50 ซม.ยาว 400 ซม.สูง 200ซม.

GW012-W ชุดสไลด์วน

กว้าง 140 ซม.ยาว 380 ซม.สูง 210ซม.

GW013-W ชุดหอคอย 1 หอคอย

กว้าง 430 ซม.ยาว 520 ซม.สูง 300ซม.

GW014-W ชุดสไลด์ลื่น

กว้าง 50 ซม.ยาว 400 ซม.สูง 200ซม.

GW015-W ชุดบาร์โหน

กว้าง 50 ซม.ยาว 200 ซม.สูง 200ซม.

GW016-W ชุดบาร์ไต่เชือก

กว้าง 200 ซม.ยาว 200 ซม.สูง 180ซม.

GW017-W ชุดบาร์ทรงตัวแบบลาดเอียงคู่

กว้าง 55 ซม.ยาว 280 ซม.สูง 80ซม.

created by Z Axis IT Solution

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1121 Moo 3 Theparak Rd, T.Theparak A.Muang Samutprakarn 10270
Tel. 0-2753-3750 (10Lines) Fax. 0-2753-2750