ชุดเครื่องเล่นสนาม > โครงสร้างเหล็ก

GW005-S ชุดชิงช้า 4 ที่นั่ง

กว้าง 190 ซม.ยาว 600 ซม.สูง 240ซม.

GW006-S ชุดสะพานโซ่

กว้าง 100 ซม.ยาว 300 ซม.สูง 0ซม.

GW007-S ชุดชิงช้า 2 ที่นั่ง

กว้าง 190 ซม.ยาว 300 ซม.สูง 240ซม.

GW021-S ชุดปีนป่ายเชือก 1

กว้าง 120 ซม.ยาว 180 ซม.สูง 120ซม.

GW022-S ชุดปีนป่ายเชือก 2

กว้าง 185 ซม.ยาว 195 ซม.สูง 180ซม.

GW023-S ชุดม้ากระดก 4 ที่นั่ง

กว้าง 100 ซม.ยาว 200 ซม.สูง 45ซม.

GW024-S ชุดม้ากระดก 6 ที่นั่ง

กว้าง 150 ซม.ยาว 200 ซม.สูง 45ซม.

GW025-S ชุดปีนป่าย 3 ทาง

กว้าง 220 ซม.ยาว 240 ซม.สูง 120ซม.

GW026-S ชุดท่อลอดอุโมงค์

กว้าง 73 ซม.ยาว 87 ซม.สูง 105ซม.

GW126-S ชุด ADVENTURE 126

กว้าง 0 ซม.ยาว 0 ซม.สูง 0ซม.

GW133-S ชุด ADVENTURE 133

กว้าง 530 ซม.ยาว 950 ซม.สูง 320ซม.

GW147-S ชุด ADVENTURE 147

กว้าง 920 ซม.ยาว 950 ซม.สูง 320ซม.

created by Z Axis IT Solution

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1121 Moo 3 Theparak Rd, T.Theparak A.Muang Samutprakarn 10270
Tel. 0-2753-3750 (10Lines) Fax. 0-2753-2750