ถังขยะ > ความจุ 40 - 60 ลิตร

SJ-R40 ถังขยะ ความจุ 40 ลิตร ทรงกลม

กว้าง 25 ซม.ยาว 0 ซม.สูง 58ซม.

SJ-S40 ถังขยะ ความจุ 40 ลิตร ทรงเหลี่ยม

กว้าง 26 ซม.ยาว 35 ซม.สูง 60ซม.

SJ-S40 (I) ถังขยะ ความจุ 40 ลิตร ทรงเหลี่ยม

กว้าง 33 ซม.ยาว 36 ซม.สูง 74ซม.

SJ-S50 ถังขยะ ความจุ 50 ลิตร ทรงเหลี่ยม

กว้าง 30 ซม.ยาว 30 ซม.สูง 85ซม.

SJ-S50 (T) ถังขยะ ความจุ 50 ลิตร ทรงเหลี่ยม

กว้าง 30 ซม.ยาว 30 ซม.สูง 82ซม.

SJ-S60 ถังขยะ ความจุ 60 ลิตร ทรงเหลี่ยม

กว้าง 34 ซม.ยาว 34 ซม.สูง 70ซม.

SJ-S60 (C) ถังขยะ ความจุ 60 ลิตร ทรงเหลี่ยม

กว้าง 34 ซม.ยาว 34 ซม.สูง 73ซม.

SJ-S60 (I) ถังขยะ ความจุ 60 ลิตร ทรงเหลี่ยม

กว้าง 37 ซม.ยาว 40 ซม.สูง 82ซม.

SJ-S60 (T) ถังขยะ ความจุ 60 ลิตร ทรงเหลี่ยม

กว้าง 35 ซม.ยาว 35 ซม.สูง 76ซม.

created by Z Axis IT Solution

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1121 Moo 3 Theparak Rd, T.Theparak A.Muang Samutprakarn 10270
Tel. 0-2753-3750 (10Lines) Fax. 0-2753-2750