พาเลท > รุ่น B

BS0812

กว้าง 80 ซม.ยาว 120 ซม.สูง 17ซม.

BS0812F

กว้าง 80 ซม.ยาว 120 ซม.สูง 17ซม.

created by Z Axis IT Solution

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1121 Moo 3 Theparak Rd, T.Theparak A.Muang Samutprakarn 10270
Tel. 0-2753-3750 (10Lines) Fax. 0-2753-2750