ชุดออกกำลังกาย > ชุดออกกำลังกาย

GG001 Air Swing

กว้าง 30 ซม.ยาว 70 ซม.สูง 120ซม.

GG002 Air Walker

กว้าง 35 ซม.ยาว 85 ซม.สูง 120ซม.

GG003 Triple Twister

กว้าง 110 ซม.ยาว 110 ซม.สูง 130ซม.

GG004 Push Up and Dip

กว้าง 50 ซม.ยาว 150 ซม.สูง 130ซม.

GG005 Multifunction Trainer

กว้าง 90 ซม.ยาว 80 ซม.สูง 210ซม.

GG006 Air Double Skies

กว้าง 70 ซม.ยาว 160 ซม.สูง 150ซม.

GG007 Air Ski

กว้าง 55 ซม.ยาว 111 ซม.สูง 150ซม.

GG008 Big Shoulder Wheel

กว้าง 40 ซม.ยาว 100 ซม.สูง 170ซม.

GG009 Tai Chi Spinner

กว้าง 70 ซม.ยาว 100 ซม.สูง 145ซม.

GG010 Sit Up

กว้าง 90 ซม.ยาว 150 ซม.สูง 73ซม.

GG011 Weight Lift 1 (มีให้เลือก 3 น้ำหนัก)

กว้าง 125 ซม.ยาว 140 ซม.สูง 130ซม.

GG012 Weight Lift 2 (มีให้เลือก 3 น้ำหนัก)

กว้าง 13 ซม.ยาว 125 ซม.สูง 220ซม.

created by Z Axis IT Solution

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1121 Moo 3 Theparak Rd, T.Theparak A.Muang Samutprakarn 10270
Tel. 0-2753-3750 (10Lines) Fax. 0-2753-2750