ของเล่นเด็ก > กระดานลื่น

GT003-1 ชุดกระดานลื่น 1

กว้าง 90 ซม.ยาว 175 ซม.สูง 116ซม.

GT003-2 ชุดกระดานลื่น 2

กว้าง 110 ซม.ยาว 235 ซม.สูง 142ซม.

GT003-3 กระดานลื่นปีนป่าย ABC

กว้าง 110 ซม.ยาว 300 ซม.สูง 130ซม.

GT003-4 ชุดกระดานลื่นแมวน้อย

กว้าง 110 ซม.ยาว 235 ซม.สูง 142ซม.

GT003-5 กระดานลื่นปราสาทน้อย

กว้าง 110 ซม.ยาว 370 ซม.สูง 190ซม.

GT003-6 กระดานลื่นเบสบอล (ใหญ่)

กว้าง 210 ซม.ยาว 350 ซม.สูง 260ซม.

GT003-7 กระดานลื่นอัพ แอนด์ ดาวน์

กว้าง 65 ซม.ยาว 215 ซม.สูง 120ซม.

GT003-8 Kiddy 1

กว้าง ซม.ยาว ซม.สูง ซม.

GT003-9 Kiddy 2

กว้าง ซม.ยาว ซม.สูง ซม.

GT003-10 Kiddy 3

กว้าง ซม.ยาว ซม.สูง ซม.

GT003-11 Kiddy 4

กว้าง ซม.ยาว ซม.สูง ซม.

GT003-12 Playset 1

กว้าง ซม.ยาว ซม.สูง ซม.

created by Z Axis IT Solution

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1121 Moo 3 Theparak Rd, T.Theparak A.Muang Samutprakarn 10270
Tel. 0-2753-3750 (10Lines) Fax. 0-2753-2750