ของเล่นเด็ก > กระดานลื่นและชิงช้า

GT005-1 ชุดกระดานลื่นและชิงช้า

กว้าง 176 ซม.ยาว 179 ซม.สูง 116ซม.

GT005-2 ชุดกระดานลื่นปราสาทน้อย + ชิงช้า

กว้าง 370 ซม.ยาว 380 ซม.สูง 190ซม.

GT005-3 ชุดสนุกสุดเหวี่ยง

กว้าง 148 ซม.ยาว 760 ซม.สูง 175ซม.

created by Z Axis IT Solution

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1121 Moo 3 Theparak Rd, T.Theparak A.Muang Samutprakarn 10270
Tel. 0-2753-3750 (10Lines) Fax. 0-2753-2750