ของเล่นเด็ก > อุโมงค์

GT007-1 อุโมงค์มหาสนุก

กว้าง 98 ซม.ยาว 255 ซม.สูง 130ซม.

GT007-2 อุโมงค์หมีน้อย (ท่อโค้ง)

กว้าง 95 ซม.ยาว 233 ซม.สูง 145ซม.

GT007-3 อุโมงค์ฮิปโป (ท่อโค้ง)

กว้าง 126 ซม.ยาว 255 ซม.สูง 138ซม.

GT007-4 อุโมงค์ฮิปโป (ท่อสั้น)

กว้าง 126 ซม.ยาว 118 ซม.สูง 138ซม.

GT007-5 อุโมงค์หมีน้อย (ท่อสั้น)

กว้าง 95 ซม.ยาว 175 ซม.สูง 145ซม.

GT007-6 อุโมงค์นินจาเต่า

กว้าง 145 ซม.ยาว 265 ซม.สูง 110ซม.

GT007-7 อุโมงค์ดาวกระจาย

กว้าง 69 ซม.ยาว 133 ซม.สูง 83ซม.

GT007-8 อุโมงค์ยีราฟน้องหนู (ท่อโค้ง)

กว้าง 115 ซม.ยาว 235 ซม.สูง 127ซม.

GT007-9 อุโมงค์น้อยปูจ๋า

กว้าง 138 ซม.ยาว 235 ซม.สูง 120ซม.

GT007-10 อุโมงค์น้อยหมีโคล่า (ท่อโค้ง)

กว้าง 145 ซม.ยาว 240 ซม.สูง 142ซม.

GT007-11 อุโมงค์นินจาเต่า (ท่อตรง)

กว้าง 145 ซม.ยาว 100 ซม.สูง 110ซม.

GT007-12 อุโมงค์ยีราฟน้องหนู (ท่อสั้น)

กว้าง 115 ซม.ยาว 100 ซม.สูง 127ซม.

created by Z Axis IT Solution

1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1121 Moo 3 Theparak Rd, T.Theparak A.Muang Samutprakarn 10270
Tel. 0-2753-3750 (10Lines) Fax. 0-2753-2750